Designed by GOEMO.de
Dubbelklik om deze tekst te bewerken
Voor wie?

Begeleiding is mogelijk voor kinderen met problemen op de volgende gebieden:

· Rekenen
· Lezen (technisch/ begrijpend)
· Spelling
· Woordenschat
· Schrijven

Doordat kinderen bepaalde vakken moeilijk vinden, treden vaak
concentratieproblemen op. Het is immers moeilijk om je aandacht vast te
houden als je iets niet snapt. Ook kunnen kinderen erg onzeker worden
als ze lange tijd veel fouten maken. Daarom is er tijdens de begeleiding
veel aandacht voor:

·Onzekerheid of faalangst
·Werkhouding- en/of concentratieproblemen

RT- Praktijk
Dol-Fijn Leren
Als het leren even niet meer lukt...
Welkom

Dol-Fijn Leren

Voor wie?

Remedial Teaching

Huiswerk-
begeleiding

Tarieven

Contact

Routebeschrijving