Designed by GOEMO.de
Remedial Teaching

Intakegesprek:
Nadat u telefonisch of per mail contact heeft opgenomen, wordt u uitgenodigd voor
een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de problemen en de mogelijkheden zijn. U probeert zo goed mogelijk aan te geven waar u mee geholpen zou willen worden. Ik geef aan wat ik voor u kan betekenen. Als beide partijen een begeleidingstraject zien zitten, zullen er verdere afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over de begeleidingstijd en het contact met de school. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie of specialist.

Onderzoek tijdens voorlopige begeleiding:
Met uw toestemming worden de gegevens van school opgevraagd. Hierdoor kan ik goed aansluiten bij wat uw kind op school leert. Met de gegevens van school ga ik aan de slag met een voorlopige behandeling. De eerste 6 a 8 sessies zijn erop gericht om te werken aan het zelfvertrouwen van uw kind en het plezier in leren weer een beetje terug te krijgen. Deze eerste sessies gebruik ik ook om te observeren, om gesprekjes met het kind te voeren en om toetsen af te nemen. In deze periode wordt bekeken welke leerstof uw kind al beheerst en waar de probleemgebieden zitten Na deze periode heb ik dan een goed beeld van uw kind zodat ik het handelingsplan goed op de behoeftes van uw kind kan afstemmen. De resultaten zullen worden beschreven in een verslag.

Handelingsplan
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek maak ik een handelingsplan. Hierin staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is, wat het doel is en op welke manier we dit doel proberen te bereiken. Zowel het verslag als het handelingsplan worden besproken tijdens een gesprek.

Begeleiding
Na het opstellen van het handelingsplan wordt de behandeling gericht voortgezet. Het vervolgtraject bestaat in eerste instantie uit twaalf sessies van 45 minuten. De begeleiding vindt in de meeste gevallen plaats onder schooltijd en in de praktijk zelf. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende remediërende oefenmethodes, spelvormen en computerprogramma´s. In overleg krijgt uw kind ook huiswerk mee. De school wordt met uw toestemming op de hoogte gehouden van de behandeling.

Evaluatie
Na de twaalf vervolgsessies zal een (telefonisch) evaluatiegesprek plaatsvinden. Op die manier blijven u en de school goed op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. In dit gesprek wordt bepaald hoe het vervolgtraject er uit zal zien. In sommige gevallen zal de begeleiding beëindigd worden. Maar in de meeste gevallen zal er een vervolgtraject worden besproken. De evaluatie zal worden beschreven in een verslag.

Meervoudige intelligentie
Ik maak tijdens de begeleiding gebruik van de theorie van ‘meervoudige intelligentie’. Deze theorie is in de jaren 80 ontwikkeld door de Amerikaanse leerpsycholoog Howard Gardner. Volgens Gardner beschikken we over minstens 9 verschillende intelligenties die bij ieder individu verschillend ontwikkeld zijn. Het ene kind leert makkelijk door gebruik te maken van schema’s en symbolen (“logisch- mathematische intelligentie”). Een ander kind kan de leerstof met behulp van muzikale ezelsbruggetjes of ritmes beter onthouden (“muzikaal- ritmische intelligentie”). Weer een ander kind leert graag door dingen te doen, zoals uitbeelden of dingen voelen en aanraken (“lichamelijk- kinesthetische intelligentie”). Door uit te zoeken welke intelligenties uw kind sterk heeft ontwikkeld, kan ik hier in mijn begeleiding gebruik van maken. Door aan te sluiten bij waar uw kind goed in is en bij wat hij of zij leuk vindt, volgen vaak succeservaringen. Uw kind krijgt meer plezier in het leren en dit resulteert vaak in betere leerprestaties.
 
RT- Praktijk
Dol-Fijn Leren
Als het leren even niet meer lukt...
Welkom

Dol-Fijn Leren

Voor wie?

Remedial Teaching

Huiswerk-
begeleiding

Tarieven

Contact

Routebeschrijving